Aktuality | Nabídka koncertů | Výuka zpěvu | O mně | Ukázky zpěvu | Kontakt |

Výuka zpěvu

 

Metoda

V současné době se zabývám výukou zpěvu a to metodou, která vychází z psychologie osobnosti, uvědomováním si své pravé identity a svého pravého hlasu. Pochopením problému osobního rázu lze dojít i k řešení hlasových problémů. S každým problémem se dá pracovat.

Chcete-li vědět více o technice zpěvu, pokračujte zde. Zajímají-li vás výhody, které pomocí správné a harmonické techniky zpěvu získáte, pokračujte zde.

 


Snímky z víkendového soustředění na zámečku v Litoměřicích, 5/2011.
Nové album!
© 2011 Dana Krausová